Economische en maatschappelijke zelfredzaamheid

Voor wie?
Voor ieder die

 • niet in staat is op eigen kracht de eigen situatie duurzaam te verbeteren.
 • problemen heeft met het vinden en/of behouden van werk.

Wat kunnen we voor je doen
Je begeleiden op weg naar verandering met als doel economische en maatschappelijke zelfredzaamheid.

Herken je je in één of meer van de volgende uitspraken?

 • Ik sta ver van de arbeidsmarkt.
 • Ik heb helemaal geen werkervaring.
 • Ik heb nauwelijks een opleiding.
 • Ik heb moeite om mijn opleiding af te maken.
 • Ik wil werken en daarnaast leren.
 • Ik weet niet wat ik wil.
 • Ik heb vele problemen en kom daarom niet tot leren of tot werken.
 • Ik heb te maken met een ingewikkelde problematiek.
 • Ik vind helemaal niks leuk.
 • Ik mis structuur in mijn leven.
 • Ik heb behoefte aan iemand die mij op het spoor houdt.
 • Ik heb veel schulden en kom er niet meer uit …
  Dan ben je bij ons aan het juiste adres.

Werkwijze
In een plan van aanpak wordt aangegeven wat de wensen zijn, wat de werkwijze wordt en hoe het traject verloopt.

 • We brengen belemmerende factoren in kaart en bepalen hoe we ze tackelen.
 • We helpen bij het kiezen voor een goede, passende opleiding.
 • We helpen bij het zoeken naar een baan waarin je je kunt ontplooien.

We leveren: maatwerk en individuele begeleiding.

We zijn: duidelijk, gestructureerd, praktisch en creatief.

Wanneer je te maken hebt met maatschappelijke problemen dan worden deze meegenomen in het plan van aanpak.
Maatschappelijke problemen kunnen betrekking hebben op de volgende gebieden:

 • Financiën: Samen met jou kunnen we de financiën en administratie op orde brengen. Budgetbeheer is ook mogelijk.
 • Dagbesteding: Hierbij kijken we naar je werk, je opleiding en/of zinvol bezig zijn gedurende de dag.
 • Zingeving: “Waarvoor stap jij uit je bed?” Samen kunnen we eens kijken naar wat jou bezig houdt en hoe je dat positief kunt inzetten.
 • Sociaal functioneren: Misschien heb je problemen met familie, vrienden of de buren? Misschien voel je je geïsoleerd? Als je wilt kijken we met je naar hoe je betere sociale contacten kunt krijgen.
 • Praktisch functioneren: We kunnen ondersteunen bij het beter organiseren van de huishouding, je taalbeheersing of de omgang met de computer.
 • Lichamelijk functioneren: Heb je moeite met je dag- en nachtritme? Beweeg je te weinig? We zoeken met je naar oplossingen.
 • Huisvesting: We kunnen als het nodig is ons best doen om voor een woning te zorgen.

Wie zijn bij ons cliënt
Elicio heeft vele cliënten mogen begeleiden richting een beter bestaan.

Voorbeelden van problemen waar onze cliënten mee te maken hadden:

 • geen of nauwelijks een schoolverleden
 • niet gemotiveerd om naar school te gaan
 • onvoldoende zicht op eigen mogelijkheden
 • geen idee van beroepskeuze
 • (tiener)moeders, die er alleen voor staan
 • grote financiële problemen
 • overmatig gebruik van alcohol en/of drugs
 • ex-gedetineerden, die het leven weer willen oppakken
 • ontbreken van sociale en professionele vaardigheden
 • weinig zelfvertrouwen
 • thuissituatie werkt contraproductief

Trajectduur
De trajectduur is afhankelijk van de problematiek, de inzet en de verbeteringen. Je bent al gauw een aantal maanden tot een jaar bezig. Uiteindelijk eindigt het traject bij behaald succes.

Het succes wordt bepaald door:

 • duidelijke eisen stellen en kijken of eraan voldaan wordt
 • 1 op 1 aanpak
 • vergroten van de motivatie en het zelfvertrouwen
 • het oplossen van belemmerende problemen
 • het in beeld brengen welke beroepsmogelijkheden en studiemogelijkheden er zijn
 • contacten leggen met werkgevers, instanties
 • gesprekken voeren, samen met de cliënt met beroepsopleidingen en werkgevers
 • wederzijds vertrouwen
 • duidelijke eisen stellen en kijken of daaraan voldoen wordt
 • na plaatsing enkele maanden in contact blijven om te voorkomen dat men terugvalt in het oude patroon
 • veel gesprekken:
  • wekelijks, zo nodig vaker
  • binnen en buiten kantooruren
  • (indien wenselijk) direct betrokkenen erbij betrekken, zoals ouders, vriend(in)
 • regelmatig telefonisch en e-mailcontact

Kwaliteit en succes
Elicio heeft betrouwbaarheid en doelgerichtheid hoog in het vaandel. Mede hierdoor doorliep in de afgelopen jaren 85% van de cliënten succesvol en naar volle tevredenheid het op maat gesneden traject. Persoonlijke omstandigheden werden verbeterd, belemmeringen weggenomen.

Elicio begeleidt intensief en als dat nodig is langdurig.

Opdrachtgevers
Gemeenten, Intergemeentelijke Sociale Diensten, UWV Werkbedrijf, onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en particulieren.