Begeleiding

Vraagt u zich af of u nog wel op de goede plek zit? Of wilt u weten wat u kunt, wat u wilt en wat uw mogelijkheden zijn?

In dit traject verkrijgt u inzicht in uw persoonlijke kwaliteiten, drijfveren en ambities. U ontwikkelt een visie op het vervolg van uw loopbaan. Daarnaast werken we met u aan het scheppen van duidelijkheid omtrent het vormgeven van uw verdere loopbaanroute en de stappen die u daarvoor moet zetten.

We starten met een intakegesprek om de begeleidingsvraag, de doelstellingen en de in te zetten acties te bepalen.

In dit traject gaat het om aspecten als:

  • Onderzoeken van loopbaanambities en persoonlijke kwaliteiten, groeikansen en uitdagingen.
  • Analyseren van de vraag in hoeverre de huidige situatie nog past bij deze ambities en kwaliteiten.
  • Vaststellen van de gewenste veranderingen en het bepalen van de stappen die hiervoor moeten worden ondernomen.

In plaats van af te wachten wat de toekomst brengt, geeft u er actief vorm aan.