Kennismaking

Elicio is een bureau dat mensen begeleidt op weg naar verandering:

  • in een (nieuwe) baan
  • in het functioneren in het algemeen

Met Elicio gaat u op weg naar verandering door middel van trajecten:

  • coaching en begeleiding
  • training
  • (re)integratie

Elicio betekent: tevoorschijn halen, oproepen, naar buiten lokken.
Dit kenmerkt onze stijl van werken. We proberen bij de ander iets in beweging te zetten dat tot verandering leidt.

Visie
Vaak blijkt dat mensen slechts een klein deel van hun mogelijkheden benutten, terwijl ze meer willen/kunnen. Hulp van buitenaf kan dan de juiste aanzet geven bij veranderingsprocessen, het oplossen van conflicten en/of persoonlijke groei.

Werkwijze
In een vrijblijvend gesprek inventariseren we uw wensen en vragen.Wanneer u voor Elicio kiest zetten we een strategie uit die vertaald wordt in een trajectplan. Hierin wordt het probleem/de wens beschreven.
Uw doel wordt vastgesteld, er komt een beschrijving van de activiteiten en het tijdpad wordt uitgestippeld.
De werkstijl is duidelijk, creatief, gestructureerd en praktisch.

Kwaliteit
Ru Banus -uw persoonlijke coach- is gecertificeerd als RegisterCoach bij NOBCO en als Senior Practitioner bij EMCC.
Elicio werkt volgens de NOBCO Ethische Gedragscode. Bij klachten in het Klachtenreglement van Stichting NOBCO van toepassing.
Elicio werkt resultaatgericht en staat voor maatwerk in een één op één benadering.

Opdrachtgevers
Gemeenten, Intergemeentelijke Sociale Diensten, UWV Werkbedrijf, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven.