Coaching

Persoonlijke coaching
Met persoonsgericht coachen willen we bereiken dat de gecoachte in beweging komt, op weg naar verandering. Op weg naar meer zelfkennis en zelfinzicht, opdat hij met de verkregen kennis en inzichten verder kan; dichter bij het gestelde doel komt. De coach geeft hier richting aan.

Om dit te bereiken, hanteren we een aantal vuistregels:
– Coachen staat voor duidelijkheid.
– Coachen is resultaatgericht en mag een hoog tempo hebben.
– Coachen is gebaseerd op zelfsturing, de gecoachte leert zichzelf goed te sturen.
– Men moet verantwoordelijkheid durven nemen, ophouden afhankelijk te zijn.
– Men leert vertrouwen in potenties van de ander te hebben, leert (on)mogelijkheden zien.